ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼đ̼ồ̼ɴ̼ ̼L̼ý̼ ̼N̼ʜ̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼ʙ̼ị̼ ̼ʙ̼ắ̼ᴛ̼

Uncategorized

Tʜựᴄ ʜư ᴛɪɴ đồɴ Lý Nʜã Kỳ ʙị ʙ.ắ.ᴛ, ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ʀᴀ sᴀᴏ

Mộᴛ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ đăɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ Lý Nʜã Kỳ đã ʙị ʙắᴛ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ.

Lý Nʜã Kỳ sɪɴʜ ɴăᴍ 1982 ᴛạɪ Vũɴɢ Tàᴜ, ʟà ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ, ɴʜà đầᴜ ᴛư đɪệɴ ảɴʜ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ. Mỹ ɴʜâɴ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋɪềᴜ ɴữ ᴠà đạɪ ɢɪᴀ, ᴛìɴʜ ʏêᴜ ᴄòɴ ᴍãɪ… Đượᴄ ʙɪếᴛ, ʜɪếᴍ ᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴡʙɪᴢ Vɪệᴛ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʙố ᴍẹ, ᴀɴʜ ᴄʜị ᴇᴍ ɴᴜôɪ ɢɪàᴜ ᴄó ɴʜư Lý Nʜã Kỳ. Cô ǫᴜᴇɴ ᴛʜâɴ ᴄáᴄ ᴛỷ ᴘʜú đìɴʜ đáᴍ ɴʜư Nɪᴛɪɴ Sʜᴀʜ, Aʟɪᴄᴇ Cʜɪᴜ, sᴏᴏғᴇᴇɴ ʜᴜ…ᴠà ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ đượᴄ sắᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴄʜâᴜ Á ʙộ ᴛộᴄ Mɪɴᴅᴀɴᴀᴏ.

Tʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄô đượᴄ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛỷ ᴘʜú ɴɢườɪ Ấɴ Độ ɴʜậɴ ʟàᴍ ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ ᴄàɴɢ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ. Tỷ ᴘʜú Nɪᴛɪɴ Sʜᴀʜ ʟà ɴɢườɪ ᴄó địᴀ ᴠị ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ ᴛʜượɴɢ ʟưᴜ ᴛạɪ Mᴜᴍʙᴀɪ (Ấɴ Độ) ᴠà ʟà đạɪ ɢɪᴀ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀêɴ ɴʜɪềᴜ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ, ᴛừ đầᴜ ᴛư ʙấᴛ độɴɢ sảɴ đếɴ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴋʜáᴄʜ sạɴ ᴠà ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɴɢâɴ ʜàɴɢ.

Tʀướᴄ ᴛỷ ᴘʜú Nɪᴛɪɴ Sʜᴀʜ, Lý Nʜã Kỳ ᴄòɴ đượᴄ ʙà Aʟɪᴄᴇ Cʜɪᴜ ɴʜậɴ ʟàᴍ ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ ᴠàᴏ ɴăᴍ 2009. Nɢườɪ ᴍẹ ɴᴜôɪ ɴàʏ ᴄủᴀ Lý Nʜã Kỳ ʜɪệɴ ɢɪữ ᴄʜứᴄ Cʜủ ᴛịᴄʜ ᴍộᴛ Tậᴘ đᴏàɴ ᴄʜᴜʏêɴ ᴠề ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ʟâᴜ đờɪ ở Hồɴɢ Kôɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ɢɪữ ᴄʜứᴄ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴍộᴛ ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Bà Aʟɪᴄᴇ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ʟà ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɢɪàᴜ ʟòɴɢ ɴʜâɴ áɪ, ᴄó ɴʜɪềᴜ đóɴɢ ɢóᴘ ᴄʜᴏ ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ.

Dᴀɴʜ sáᴄʜ ʙố ᴍẹ ɴᴜôɪ ᴄủᴀ Lý Nʜã Kỳ ᴄʜưᴀ ᴅừɴɢ ʟạɪ ở đó ᴋʜɪ ᴄô ᴄòɴ đượᴄ Nữ Cʜủ ᴛịᴄʜ Tậᴘ đᴏàɴ ᴋɪᴍ ᴄươɴɢ Mᴀᴅᴀᴍᴇ ᴡᴏɴɢ ɴʜậɴ ʟàᴍ ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ. Bà ɴắᴍ ɢɪữ ᴋʜốɪ ᴛàɪ sảɴ ᴋʜổ.ɴɢ ʟồ xứ ᴄảɴɢ ᴛʜơᴍ.

Nɢᴀʏ ᴄả ʜᴏàɴɢ đế Sᴜʟᴛᴀɴ Mᴀɴɢᴀᴄᴏᴘ Uᴍᴘᴀ Sᴀᴜᴅ ᴄủᴀ ʙộ ᴛộᴄ Mɪɴᴅᴀɴᴀᴏ ᴄũɴɢ ɴʜậɴ Lý Nʜã Kỳ ʟà ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ. Năᴍ 2016, ᴄô đượᴄ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ʙộ ᴛộᴄ Mɪɴᴅᴀɴᴀᴏ – Vươɴɢ ǫᴜốᴄ ʜồɪ ɢɪáᴏ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ Bᴀɴɢsᴀᴍᴏʀᴏ Pʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs ᴘʜᴏɴɢ ᴛặɴɢ ᴛướᴄ ᴠị ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴄʜâᴜ Á.

Nɢᴏàɪ ʙố ᴍẹ ɴᴜôɪ, Lý Nʜã Kỳ ᴄòɴ ᴄòɴ ɴɢườɪ ᴀɴʜ ɴᴜôɪ ʜếᴛ sứᴄ ǫᴜʏềɴ ʟựᴄ, ɢɪàᴜ ᴄó. Đó ʟà ᴛỷ ᴘʜú Sᴏᴏғᴇᴇɴ Hᴜ – ᴍộᴛ ɴɢʜệ ɴʜâɴ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ɴɢườɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜốᴄ ɢốᴄ Mʏᴀɴᴍᴀʀ. Sᴏғᴇᴇɴ Hᴜ đượᴄ xᴇᴍ ʟà ôɴɢ ᴠᴜᴀ ɴɢọᴄ ᴛʜế ɢɪớɪ, ɴɢườɪ đã sáɴɢ ʟậᴘ ʀᴀ ᴠɪệɴ ʙảᴏ ᴛàɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜẩᴍ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ ʟàᴍ ᴛừ ɴɢọᴄ ʙíᴄʜ ᴛʜáɴɢ 8/2009.

Mớɪ đâʏ, ᴍộᴛ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ đăɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ Lý Nʜã Kỳ đã ʙị ʙ.ắ.ᴛ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ. Bàɪ đăɴɢ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ᴍộᴛ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ɴɢườɪ Vɪệᴛ đᴀɴɢ sɪɴʜ sốɴɢ ở Mỹ. Nɢườɪ ɴàʏ ᴠɪếᴛ: “Lý Nʜã Kỳ ʙị ʙ.ắ.ᴛ. Tʜᴇᴏ ᴍộᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ đáɴɢ ᴛɪɴ ᴄậʏ, ᴄô Lý Nʜã Kỳ đã ʙị ʙ.ắ.ᴛ. Lý Nʜã Kỳ ʙị ʙ.ắ.ᴛ ʟà đɪềᴜ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đã ᴛɪêɴ đᴏáɴ ᴛʀướᴄ”.

Lý Nʜã Kỳ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛʀướᴄ ᴛɪɴ đồɴ ʙị ʙ.ắ.ᴛ

Tʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜɪếɴ ᴋʜáɴ ɢɪả ʜᴏᴀ.ɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴠà ᴋʜôɴɢ ʀõ ᴛʜựᴄ ʜư ʀᴀ sᴀᴏ. Nɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ, Lý Nʜã Kỳ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ʟàᴍ ʀõ ᴛɪɴ đồɴ. Cô ᴄʜɪᴀ sẻ ʟạɪ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴄủᴀ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴛʀêɴ, ᴋèᴍ ʟờɪ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ: Cʜị ɢì ơɪ, ᴄʜị ʟấʏ ᴛɪɴ ở đâᴜ ᴍà ᴇᴍ đọᴄ ᴇᴍ ʜú ʜồɴ ǫᴜá ᴠậʏ. Cầɴ ᴛɪɴ ɢì ᴛʜì ʟấʏ ʟᴜôɴ ᴄʜỗ ᴇᴍ ᴄʜᴏ ᴄʜíɴʜ x.á.ᴄ ɴʜᴀ.

Tʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ, Lý Nʜã Kỳ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴄô ᴠẫɴ sɪɴʜ sốɴɢ ᴠà ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ. Tʀᴀɴɢ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴠẫɴ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴄáᴄ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍớɪ. Lý Nʜã Kỳ ɴóɪ, ɴɢàʏ 28/10 ᴛớɪ, ᴄô sẽ sᴀɴɢ Dᴏʜᴀ, Qᴀᴛᴀʀ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ʙᴜổɪ ᴅạ ᴛɪệᴄ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴠà ʙᴜổɪ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛêɴ Fᴀsʜɪᴏɴ Fᴏʀ Rᴇʟɪᴇғ, ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴍờɪ ᴄủᴀ sɪêᴜ ᴍẫᴜ Nᴀᴏᴍɪ Cᴀᴍᴘʙᴇʟʟ.

Lý Nʜã Kỳ sắᴘ sᴀɴɢ Qᴀᴛᴀʀ ᴅự ᴛɪệᴄ Vɪᴘ ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴍờɪ ᴄủᴀ sɪêᴜ ᴍẫᴜ Nᴀᴏᴍɪ Cᴀᴍᴘʙᴇʟʟ

Sᴀᴜ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19, đượᴄ ʙɪếᴛ ɴɢườɪ đẹᴘ đã đíᴄʜ ᴛʜâɴ ᴍờɪ Lý Nʜã Kỳ đếɴ Fᴀsʜɪᴏɴ Fᴏʀ Rᴇʟɪᴇғ để ᴅự sự ᴋɪệɴ ᴄùɴɢ ᴍìɴʜ. Tʜᴇᴏ Lý Nʜã Kỳ, sự ᴋɪệɴ ɴàʏ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛʜườɴɢ ɴɪêɴ, ǫᴜʏ ᴛụ ɴʜữɴɢ ᴛỷ ᴘʜú ɢɪàᴜ ɴʜấᴛ ᴛʜế ɢɪớɪ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, ɴɢườɪ ᴄʜủ ᴛʀì sự ᴋɪệɴ ở Qᴀᴛᴀʀ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ Qᴀᴛᴀʀ – Aʟ-Mᴀʏᴀssᴀ ʙɪɴᴛ ʜᴀᴍᴀᴅ ʙɪɴ ᴋʜᴀʟɪғᴀ ᴀʟ ᴛʜᴀɴɪ – ᴇᴍ ɢáɪ ᴄủᴀ Qᴜốᴄ ᴠươɴɢ đươɴɢ ɴʜɪệᴍ.

Dɪễɴ ᴠɪêɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴄô ᴠẫɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, sɪɴʜ sốɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *